Po stopách Santiniho II.

1 790,00 

Druhá část poznávacího zájezdu po stopách jednoho z předních českých architektů Jana Blažeje Santiniho.

Termín: 13.–14. 6. 2020

Druhá část poznávacího zájezdu po stopách jednoho z předních českých architektů Jana Blažeje Santiniho.

1.den: : Odjezd v ranních hodinách, prvním našim cílem bude poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře v Praze. Kostel byl vystavěn v letech 1622 -1624 po bitvě na bílé hoře. Santinimu je připisováno autorství ambitů kolem samotného kostela. Večer přejedeme do plzeňského kraje, kde se zastavíme u hospodářského dvora Kalec z roku 1346 kdy byl založen cisterciáci z kláštera v Plasech. V letech 1710 – 1716 byl dvůr rekonstruován dle návrhů J. B. Santiniho. večer ubytování.

2. den: Navštívíme cisterciácký klášter v Plasech který byl založen již v roce 1144, během baroka pak přestavován. Odpoledne pak přejedeme do obce Kladruby nedaleko města Stříbra, kde najdeme rozsáhlý areál benediktinského kláštera s jasnou dominantou kterou je kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 13. století a později přestavěn v duchu barokní gotiky. Návrat do Vodňan ve večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto: doprava, 1x ubytování se snídaní, technický průvodce, pojištění CK proti úpadku.

pozn.: některé objekty jsou ve správě NPÚ – možnost využití programu Klíč k památkám

Další informace

Typ

Termín

13.–14. 6. 2020

Termín

Červen