Kroměříž a okolí

2 190,00 

Třídenní zájezd na Moravu, který nabízí návštěvu Slavkova u Brna, Velehrad, Luhačovice, Arcibiskupský zámek v Kroměříži a další. Ubytování se snídaní zajištěno.

Termín: 4.-6. 7. 2020

Třídenní zájezd za památkami Moravy ve znamení kultury a přírody.

První den

Odjezd z Vodňan v dopoledních hodinách. Po cestě zastávka nad místem slavné bitvy tří císařů. Z vrchu Žuráň řídil bitvu sám Napoleon Bonaparte. Následně se přesuneme do Slavkova u Brna na známý zámek Kouniců s rozsáhlým parkem. Večer přejezd do Kroměříže, možnost večeře ve městě a ubytování.

Druhý den

Po snídani navštívíme obec Modrá nedaleko Uherského Hradiště, kde si můžeme prohlédnout jedinečný archeoskanzen představující život obyvatel Velké Moravy. Fakultativně možnost návštěvy poutního areálu Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Cyrila a Metoděje. Odpoledne pak předjedeme do známého lázeňského města Luhačovic. V Luhačovicích najdeme několik léčivých pramenů. Možnost večeře procházky po kolonádě. Večer návrat na ubytování.

Třetí den

Po snídani zavítáme do centra Kroměříže. Toto město leží na řece Moravě a roku 1997 bylo prohlášeno za nejkrásnější historické město ČR. Rovněž se půjdeme podívat na Arcibiskupský zámek, který je zapsán v listině světového kulturního dědictví UNESCO. Tento klenot Moravy je postaven ve slohu raného baroka a sídlí v něm Národní památkový ústav. Prohlídky se konají v několika různých okruzích a zahrnují například světoznámou obrazárnu, knihovnu, hudební archiv a zámecké sály. Působivá je také návštěva 84 metrů vysoké věže s expozicí klenotnice. Součástí prohlídky bude i slavná Květná zahrada se svými vyhlášenými skleníky, osmibokou rotundou a ohromnou kolonádou se sochami a fontánami.

Při dostatečném čase zastávka ve Vyškově

Návrat domů ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

Dopravu, 2x ubytování se snídaní, technický průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Další informace

Typ

Termín

4.-6. 7. 2020