Kroměříž a okolí

3 990,00 

Čtyřdenní zájezd na Moravu, který nabízí návštěvu Jaroměřic nad Rokytnou, Svatého Hostýna, Olomouce, Arcibiskupského zámku v Kroměříži a další. Ubytování se snídaní zajištěno.

Termín: 3.-6. 7. 2021

Třídenní zájezd za památkami Moravy ve znamení kultury a přírody.

První den

Odjezd z Vodňan v ranních hodinách. Po cestě zastávka na barokním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kterému se přezdívá moravské Versailles. V odpoledních hodinách návštěva zámku Milotice. Ubytování.

Druhý den

Po snídani zavítáme do centra Kroměříže. Toto město leží na řece Moravě a roku 1997 bylo prohlášeno za nejkrásnější historické město ČR. Rovněž se půjdeme podívat na Arcibiskupský zámek, který je zapsán v listině světového kulturního dědictví UNESCO. Tento klenot Moravy je postaven ve slohu raného baroka a sídlí v něm Národní památkový ústav. Prohlídky se konají v několika různých okruzích a zahrnují například světoznámou obrazárnu, knihovnu, hudební archiv a zámecké sály. Působivá je také návštěva 84 metrů vysoké věže s expozicí klenotnice. Součástí prohlídky bude i slavná Květná zahrada se svými vyhlášenými skleníky, osmibokou rotundou a ohromnou kolonádou se sochami a fontánami.

Třetí den

V dopoledních hodinách návštěva mariánského poutního místa sv. Hostýn, kde nás čeká prohlídka zdejší Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a procházka po okolí baziliky kde najdeme křížovou cestu či rozhlednu vystavěnou na počest Františka Josefa I. který toto poutní místo navštívil.

Odpoledne pak návštěva hanácké metropole – Olomouce, kde nalezneme nejznámější morový sloup v České Republice, dále je zde možnost návštěvy arcibiskupského muzea, bývalé pevnosti z dob Josefa II nebo se můžete nechat okouzlit nejrůznorodější florou na známém výstavišti.

Čtvrtý den

Návštěva moravského krasu s nejznámější punkevní jeskynní a propastí Macochou. Při dostatku času zastávka ve Křtinách s poutním kostelem Jména Panny Marie nedaleko moravského krasu.

Návrat domů ve večerních hodinách.

 

 

Další informace

Typ

Termín

3.-6. 7. 2021