Středočeské skanzeny

650,00 

Jednodenní výlet za historií Středočeského kraje a obyvatel okolí Labe.

Termín: 27. 6. 2020

Jednodenní výlet za historií Středočeského kraje a obyvatel okolí Labe.

Odjezd z Vodňan v ranní hodinách. Během dopoledne navštívíme polabské muzeum v přírodě. Muzeum v přírodě prezentuje prostřednictvím přenesených objektů lidové architektury kulturu středního Polabí. Figurínami doplněné interiéry ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. století do první poloviny 20. století. Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, které najdeme v centru obce v sousedství renesančního zámku, patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v Evropě. Jeho počátky sahají až do roku 1895, kdy bylo v upravené bývalé kovárně a rychtě, nazývané pak „staročeská chalupa“, zřízeno regionální národopisné muzeum.

Novodobá historie muzea v přírodě, jako záchranného skanzenu lidové architektury středního Polabí, byla započata v roce 1967. V následujících letech byl skanzen postupně rozšiřován. V současné době muzeum v přírodě tvoří na ploše dva hektary téměř čtyřicet objektů lidové architektury, a to devět chalup, včetně tzv. „staročeské chalupy“, sedm špýcharů, čtyři stodoly, kaplička a další drobná lidová architektura. Zařízené interiéry chalup jsou doplněny figurínami a představují život na polabské vesnici od poloviny do poloviny 20. století. V objektu bývalé panské bednárny, jejíž součástí je i stará vesnická škola, se pořádají výstavy s národopisnou tématikou.

Odpoledne pak přejedeme do města Kouřim, prohlédneme si městské opevnění nebo novogotický kostel sv. Štěpána, hlavním cílem však bude muzeum lidových staveb. Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Zájemci pak můžou projít naučnou stezkou Stará Kouřim. 

Návrat ve večerních hodinách.

Další informace

Typ

,

Termín

Červen

Termín

27. 6. 2020