Střední Morava

7 495,00 

Pobytový hvězdicový zájezd na střední Moravu. Navštívíme zajímavá a krásná místa, nebo pobyt můžete využít k relaxaci v okolí Kroměříže. Navštívíme Olomouc, hrad Sovinec, Radhošť, Slavkov u Brna, Zlín, Velehrad, Brno a samozřejmě i Kroměříž.

Termín: 1. – 7. 8. 2020

Pobytový hvězdicový zájezd na střední Moravu. Navštívíme zajímavá a krásná místa, nebo pobyt můžete využít k relaxaci v okolí Kroměříže.

Program:

1. den:

(sobota) Odjezd z Vodňan v ranních hodinách, naší první zastávkou bude Slavkov u Brna. Navštívíme zde rozlehlý barokní zámek kde přespával po bitvě tří císařů sám Napoleon Bonaparte. Zámek je znám jako rezidence mocných Kouniců a je přístupné prakticky celé první patro. Využít můžete několik prohlídkových okruhů po interiérech zámku. V rámci některé prohlídky budete mít možnost navštívit i barokní zámeckou kapli. Za návštěvu také stojí rozlehlý zámecký park. V podvečer přejezd na ubytování do Kroměříže.

2. den:

(neděle)  Tento den bude věnován celodenní návštěvě Valašska. Po snídani odjezd do Beskyd. Během dopoledne vyjedeme na sedlo Pustevny. Toto místo s překrásnou přírodou vybízí k procházkám po okolí. Navštívit můžete stezku korunami stromu, rozhlednu Cyrilka. Zájemci  se pak mohou vydat přímo na vrchol Radhoště, kde podle slovanských pověstí sídlí bůh Radegast. Nedaleko známé sochy Radegasta pak najdeme kapli sv. Cyrila a Metoděje, která zde byla vystavěna na protest proti pohanským bohům. Cesta z Pusteven na samotný vrchol Radhoště je dlouhá cca 4 km.

Odpoledne pak navštívíme Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm navštívit. Vidět můžeme soubor lidových staveb. Expozice tvoří Dřevěné městečko, nejstarší ve střední Evropě, další je Valašská dědina, nejrozsáhlejší areál typu stylové vesnice i s chovem zvířat a prezentace způsobu hospodaření a pěstování plodin (tzv. živé muzeum). Během tohoto víkendu se v muzeu také koná akce dnů řemesel a setkání kovářů. Večer návrat na ubytování.

3. den:

(pondělí) Po snídani zamíříme do oblasti Zlína. Prvním našim cílem pondělního dne bude areál zoologické zahrady Zlín-Lešná. V areálu Zoo Lešná najdeme přes 200 druhů zvířat. Největšími lákadly je chov ptáků Kivi, volně přístupná expozice s ptáky emu a klokany. Pro všechny věkové kategorie je pak jedinečný pavilon zátoka rejnoků kde máte možnost si pohladit nebo nakrmit rejnoka. Součástí zoo je i zámek Lešná z roku 1894 kolem kterého právě zoo vznikala.

Další na programu dne bude návštěva jedinečných Slušovic, kde předseda místního JZD František Čuba vybudoval “firmu” známou po celém ČSSR.

Odpoledne pak skončíme naše pondělní putování ve Zlíně, kde je k vidění mnoho zajímavého z doby prosperity města během 30. let 20. století. Navštívit můžete třeba kavárnu v tzv. jednadvacítce. Baťův mrakodrap (jednadvacítka) je budova 77,5 metru vysoká a v době svého dokončení tj, 1938 byla druhou nejvyšší stavbou v Evropě. Dnes v budově sídlí finanční správa a krajský úřad, ve spodních patrech je pak expozice mrakodrapu a restaurace. Svezení na vrchol mrakodrapu, tedy na vyhlídkovou plošinu zajistí páternoster. Prohlédnout si můžete i ostatní moderní budovy v centru Zlína nebo Zlínský zámek. Večer návrat na ubytování.

4. den:

(úterý) Po snídani odjezd do Olomouce, kde najdeme mnoho zajímavých věcí. Jedinečný svět květin a rostlin nabídne známé výstaviště Flora, zájemci o historii a umění pak zajisté s potěšením navštíví Arcidiecézní muzeum Olomouc s historickými sbírkami umění. Samotné muzeum je pak umístěno v historicky cenných budovách. Samozřejmostí je  pak barokní Morový sloup, dělnický orloj nebo jedna z Josefovských pevností – Olomoucká pevnost. Pozorný návštěvník pak objeví i mnoho dalšího zajímavého v této hanácké metropoli.

Odpoledne nás čeká návštěva gotické hradu Sovinec. Hrad z roku 1332 byl založen bratry ze Sovince a tomuto rodu patřil až do bitvy na Bílé Hoře. Následně byl hrad prodán Řádu Německých Rytířů kteří hrad obnovily po obléhání Švédy. z hradu který v 19. století sloužil i jako lesnická škola vznikla za II. sv. války vězení SS a krátce po osvobození z dosud neznámých příčin vyhořel. Hrad byl opraven po roce 1960 a nyní ho spravuje vlastivědný ústav v Bruntále. Večer  návrat do Kroměříže na ubytování.

5. den:

(středa) Po snídani zavítáme do centra Kroměříže. Toto město leží na řece Moravě a roku 1997 bylo prohlášeno za nejkrásnější historické město ČR. Rovněž se půjdeme podívat na Arcibiskupský zámek, který je zapsán na seznamu UNESCO. Tento klenot Moravy je postaven ve slohu raného baroka a sídlí v něm Národní památkový ústav. Prohlídky se konají v několika různých okruzích a zahrnují například světoznámou obrazárnu, knihovnu, hudební archiv a zámecké sály. Působivá je také návštěva 84 metrů vysoké věže.  Součástí prohlídky bude i slavná Květná zahrada se svými vyhlášenými skleníky, osmibokou rotundou a ohromnou kolonádou se sochami a fontánami.

Odpoledne pak možnost fakultativního výletu na sv. Kopeček u Olomouce. Toto poutní místo navštívil v roce 1995 papež Jan Pavel II., který se zde setkal s mládeží. Na počest této návštěvy zde byl roku 2015 umístěn relikviář s krví Jana Pavla II. Dominantou poutního místa je bazilika navštívení Panny Marie které byl propůjčen čestný titul basilika minor. V bazilice by také měli být uloženy ostatky sv. Viktora, 14. papeže římskokatolické církve. Večer návrat do Kroměříže. (tento výlet není zahrnut v ceně)

6. den:

(čtvrtek) Po snídani se vydáme na nedaleké poutní místo Velehrad, které je nejvýznamnějším poutním místem v České Republice. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje je cílem tisíců poutníků v rámci národní poutě. Bazilice byla v roce 1985 udělena papežem posvěcená zlatá růže. Velehrad sám papež Jan Pavel II. navštívil roku 1990. Alternativně je možné v obci navštívit jedinečný archeoskanzen představující život obyvatel Velké Moravy.

Odpoledne pak zavítáme do Starého Města u Uherského Hradiště kde máme možnost navštívit Muzeum Velké Moravy mapující historický vývoj tohoto předchůdce českého knížectví. Zajímavým cílem může být i Kovozoo, kde nalezneme různé umělecké výtvory vyrobené z kovového šrotu.

Během pozdního odpoledne pak navštívíme lázeňské město Luhačovice s mnoha léčivými prameny, překrásnou kolonádou a různorodými kavárnami a restauracemi. Večer návrat na ubytování.

7. den:

(pátek) odjezdový den. Po snídani nás čeká od ubytování a odjezd z Kroměříže. Cestou se zastavíme v moravské metropoli Brně. Navštívíme především historické centrum tohoto města. Na náměstí svobody si můžeme  všimnout mariánského sloupu nebo moderního orloje. Zajímavých míst je v Brně celá řada. Katedrála svatého Petra a Pavla na vrchu Petrov nabízí pohled na masivní gotickou sakrální stavbu ze 13. století s barokními interiéry. V podzemí můžete navštívit hned několik pozoruhodných památek. Nejdůležitější je labyrint pod Zeleným trhem, jedná se o soustavu sklepů budovanou již od středověku. V kapucínské kryptě pak nalezneme pohřebiště bratří kapucínů jejichž mrtvá těla zde přirozeně mumifikovala. Z novodobé historie pak zajisté stojí za návštěvu kryt 10-Z vybudovaný za druhé světové války, který byl době komunismu určený pro místní politbyro. Dominantou Brna je pak samozřejmě hrad Špilberk. Pevnost z druhé poloviny 13. století proslula především obávanou věznicí v katakombách pevnosti, která byla zřízena na konci 18. století. Návrat do Vodňan ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování se snídaní, výlety dle programu, technického průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 

Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích v hotelu** v oblasti Kroměříže.

Další informace

Typ

Termín

Srpen

Termín

1. 8. – 7. 8. 2020