Po stopách táborů

290,00 

Jednodenní pátrání po stopách koncentračních táborů dvou násilných ideologií 20. století. Navštívíme Lety u Písku, Březnici a bývalý tábor nucených prací Vojna u Příbrami.

Termín: 18. 7. 2020

Jednodenní pátrání po stopách koncentračních táborů dvou násilných ideologií 20. století.

Odjezd z Vodňan v ranních hodinách. Během dopoledne navštívíme pietní území u obce Lety, kde se v letech 1942 až 1943 nacházel pracovní tábor pro Romy. Většina osob internovaná v táboře nalezla smrt v některých z koncentračních táborů, především pak v táboře Auschwitz-Birkenau, kde byl z řízen i speciální cikánský tábor.

Následně nás čeká návštěva nedaleké Březnice. V centru města nás bude zajímat především bývalé židovské ghetto Lokšany nedaleko náměstí. Součástí tohoto ghetta je i dnes již bývalá synagoga. Synagoga vznikla pravděpodobně v roce 1725 a sloužila svým účelům až do 30. let 20. století. Po 2. sv. válce byla synagoga v rukou KSČ využívána jako skladiště a zcela zdevastována. Dnes je synagoga ve správě NPÚ a po zdařilé rekonstrukci přístupná veřejnosti. V Březnici je navíc k vidění i raně barokní kostel sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly s přilehlou Jezuitskou kolejí.

Odpoledne pak budeme mít čas na návštěvu tábora nucených prací Vojna nedaleko Příbrami. Tábor vystavěli váleční zajatci v letech 1947 až 1949. V letech 1949 až 1951 byl tábor určen pro politické vězně a od roku 1951 byl užíván jako vězení. Dnes expozice ukazuje život vězňů v tomto zařízení.

Návrat ve večerních hodinách.

Další informace

Termín

Červenec

Termín

18. 7. 2020

Typ

,